Kiedy udziela się tego sakramentu?

osobom poważnie chorym lub w podeszłym wieku, przed trudną operacją, chorym którzy stracili przytomność lub używanie rozumu, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby o to, gdyby byli przytomni. Sakrament chorych można udzielać nawet kilka razy w ciągu roku, zwłaszcza przy każdym pogorszeniu stanu zdrowia.

Terminy

Dni chorych w kościele; comiesięczna wizyta kapłana z sakramentami świętymi u chorych – zgłoszenia w Biurze Parafialnym; w nagłych wypadkach kapłani udzielą sakramentu o każdej porze dnia i nocy po zgłoszeniu osobistym lub telefonicznie.