Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się dla młodzieży z klas VII i VIII SP oraz starszych, którzy z różnych powodów jeszcze nie przyjęli tego sakramentu.

Zgłoszenie:

We wrześniu, po uprzedniej informacji w kościele.

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu:

akt chrztu, jeśli ten sakrament był udzielony poza parafią św. Stanisława Kostki w Poznaniu

Spotkania dla młodzieży gimnazjalnej: w grupach

Terminy spotkań: podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich i w gablotach parafialnych

Odpowiedzialny: ks. wikariusz

Spotkania dla dorosłych: (od października do maja)

Termin: środy o godz. 19.30 w domu parafialnym 

Odpowiedzialna - katechistka:   Anna Wenglewicz