Spotkania: wyznaczone soboty, od X – V  g. 11.00 – 17.30

Kontakt: tel. 784408599

Korzeniami swymi sięga czasów cudownej interwencji św. Józefa, któremu w opiekę oddali się w beznadziejnej po ludzku sytuacji więźniowie obozu niemieckiego w Dachau - księża polscy prześladowani za powołanie i za polskość. Modlili się wówczas za rodziny, o wolność, obiecując po wyzwoleniu powołanie dzieła miłosierdzia pod Jego wezwaniem. Duszpasterstwo rodzin zapoczątkowane przez Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego - więźnia Dachau, wraz z Instytutem Studiów nad Rodziną to dzieło miłosierdzia wobec najwrażliwszej i podstawowej cząstki Koścoła i narodu. Ofiara cierpienia w jedności z Jezusem niesie dziś ratunek zagrożonej rodzinie.
Do wspólnoty należy osiem rodzin z naszej parafii, jedna osoba samotna. Spotkania Ogniska Poznańskiego ( gromadzącego 30 rodzin ) odbywają się w naszym domu parafialnym co miesiąc, w sobotę. Plan comiesięcznego spotkania obejmuje: adorację Najświętszego Sakramentu, konferencję ks. dr Wiesława Jankowskiego z Instytutu Studiów Nad Rodziną w Łomiankach, godzinę małżeńską, spotkanie wszystkich małżonków, obiad, Mszę Św. Dzieci mają w tym czasie zajęcia w trzech grupach wiekowych. Zwieńczeniem rocznej pracy formacyjnej jest wyjazd na wakacyjne rekolekcje dla rodzin do Wisełki na wyspie Wolin.
Formacja wspólnoty...
- opiera się na nauczaniu Kościoła, a szczególnie św. Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie,
- obejmuje całe rodziny. Oprócz formacji małżonków prowadzona jest formacja dzieci w różnych grupach wiekowych.
- jej sercem jest powierzenie życia Św. Rodzinie, życie w intymnej więzi z Panem Jezusem na wzór Maryi i Józefa
- a jednym z celów - wykształcenie poczucia odpowiedzialności za ojczyznę - rodzinę rodzin, oraz za małe lokalne społeczności.
Wspólnota stara się wychodzić poza działalność ściśle duszpasterską. W 2001 roku, tu na Winiarach, po ponad 60 latach nieobecności, członkowie wspólnoty reaktywowali Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, które stało się trwałym elementem życia naszej dzielnicy. Chłopcy biorą udział w całorocznych treningach, odnoszą sukcesy na skalę miasta, ojcowie integrują się ze swoimi synami a mamy z córkami podczas letnich spływów kajakowychi. To tylko fragment sokolej działalności.

www.ogniska.isr.org.pl/