Spotkania: w razie potrzeby

kontakt:  tel. 61 823 35 87

Opiekun: Ks. proboszcz Krzysztof Skowroński