Spotkania: w razie potrzeby
kontakt:  tel. 61 823 35 87

Opiekun: ks. proboszcz Krzysztof Skowroński