Spotkania: środa g. 19.30

(od października do maja)

Kontakt: tel. 61 823 35 87