Jest możliwość uzyskania w naszej parafii bezpłatnych porad prawnych. W tym celu prosimy o pozostawienie w Biurze Parafialnym dokumentów wraz z opisem sprawy i pytaniem.